Polihem
Laboratorija POLIHEM

Ispitivanje kvaliteta voda.
Klasifikacija i karakterizacija otpada.
Uzorkovanje.

Polihem
Laboratorija POLIHEM

Ispitivanje kvaliteta voda.
Klasifikacija i karakterizacija otpada.
Uzorkovanje.

Polihem
Laboratorija POLIHEM

Ispitivanje kvaliteta voda.
Klasifikacija i karakterizacija otpada.
Uzorkovanje.

O NAMA

Akreditovana laboratorija POLIHEM za ispitivanje voda i otpadnih materijala (akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017) pruža pouzdane analize, ispunjavajući visoke standarde kvaliteta, tačnosti i pouzdanosti. Naš tim obučenih analitičara vrši uzorkovanje vode iz različitih izvora, uključujući površinske, podzemne, izvorske, mineralne, otpadne, kotlovske, bazenske i vode za piće. Vršimo raznovrsna ispitivanja hemijskih kontaminenata i parametara kvaliteta, koristeći vrhunsku opremu i metode analize kako bismo osigurali precizne rezultate. Naša uloga je ključna za različite sektore, uključujući industriju, javne službe, poljoprivredu i istraživanje. Pružamo podršku klijentima u praćenju zakonske usklađenosti, identifikaciji rizika za zdravlje ljudi i okoline, kao i u unapređenju kvaliteta vode i efikasnom upravljanju otpadom. Sertifikovani smo prema standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, što potvrđuje našu posvećenost kvalitetu i bezbednosti. Naša laboratorija igra važnu ulogu u očuvanju kvaliteta životne sredine i zdravlja ljudi, pružajući pouzdane informacije i podršku klijentima u ostvarivanju njihovih ciljeva. Obratite nam se za profesionalno i stručno ispitivanje voda i otpada.

ANALIZA VODE

Laboratorija Polihem pruža usluge analize fizičko-hemijskih svojstava otpadnih, podzemnih, površinskih, mineralnih, izvorskih, kotlovskih, bazenskih i voda za piće, osiguravajući visok standard kvaliteta i pouzdanosti za naše klijente.

Neki od parametara ispitivanja su: temperatura, pH, rastvoreni kiseonik, elektroprovodljivost, rezidualni hlor, amonijak, nitriti, nitrati, sulfati, hloridi, suspendovane materije, suvi i žareni ostatak, aciditet, alkalitet, mutnoća, HPK, BPK5, određivanje metala, PAH, PCB, BTEX i dr.

ANALIZA OTPADA

Pružamo usluge ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava otpada. Vršimo kategorizaciju i klasifikaciju otpada u cilju odlaganja, prekograničnog kretanja, uvoza i tranzita i tretmana.

Neki od parametara ispitivanja su: pH, suvi ostatak, sadržaj vode, određivanje metala,  određivanje koncentracije organskih polutanata (PAH, PCB, BTEX) i ugljovodonika, određivanje gornje kalorimetrijske moći otpadnih materijala.

ANALIZA VODA

ANALIZA OTPADA

UZORKOVANJE

PODNOŠENJE ZAHTEVA

DOSTAVA UZORAKA

LABORATORIJSKA ANALIZA

IZVEŠTAJ ISPITIVANJA